Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
NurHasta Danışmanı
Whatsapp Hattımız

Hastalık yoktur hasta vardır

Hastalık yoktur hasta vardır

Hastalık yoktur hasta vardır

Birlikte Çalışıyoruz…..

 

İlk olarak SAĞLIĞIN ve tıbbın ilk düsturunu hatırlayalım:

Hastalık yoktur… Hasta vardır.

Kas iskelet sistemi hastalıkları ve sinir sistemi hastalıkları farklı  alt uzmanlık dallarının  ilgilendiği bir konudur. Bu konuda fabrikasyon tedavilere her hastanede ulaşmak mümkündür. Bunu bu tür hastanelerde oldukça uzun yıllar geçirmiş insanlar olarak yakından biliyoruz.

Farklı doktorlardan randevu almak ve ayrı ödemeler ile tek bir soruna farklı uzmanlıklarda cevap aramak da sıkıntılar yaratıyor.

İletişim sorunları ortaya çıkıyor ve  kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bu sorunun çözümü ise doktorların aynı hastayı aynı ya da yakın zamanda değerlendirebilmelerinde yatmaktadır.

 

Biz kas iskelet sistemi hastalıklarını nöroloji, ortopedi, nöroşirurji, fizik tedavi açısından bir bütün olarak değerlendirip doğru tedavileri vakit ve zaman kaybı yaratmadan uygulamaya çalışıyoruz. Böyle bir süreç sadece hastalarımıza değil bize de güvenlik ve rahatlık sağlamaktadır.

 

İletişimin, ulaşımın ve dünya nüfusunun ciddi şekilde artması ile birlikte kitlesel sağlık yönetimi de oldukça ciddi değişikliklere uğradı. Hastasının doğumunu bilen doktorlardan, insanların kısa süreler temas kurduğu bir sağlık hizmeti var artık.

Tabi ki  öncelikle  hasta olmamak isteriz. Olduğumuzda ise bir an önce iyileşmek tek amacımız olur.

Hemen tekrar vurgulayalım : Koruyucu hekimlik o kadar önemlidir ki  buna ne kadar önem verilse karşılığını o derece çok verir.

Biz doktorların amacı öncelikle bize başvuran hastamızı iyice tanımaktır. Sağlıkta iletişim hayatidir. Maalesef ‘modern’ tıp anlayışında kitlesel tedaviler içinde iletişim çok sağlıksız olmaktadır. Bunun sonucunda ise modern tıp, alternatif tıp tartışmaları da gittikçe alevlenmektedir.

Standart muayene yöntemleri ile hastanın ve hastalığının tanınması içi özenli bir zaman gerekmektedir. Sonrasında doğru ve yeterli tetkik ve görüntülemelerin belirlenmesi ile nokta atışı tanı ve tedavi asıl amaç olmalıdır.  Ciddi bir iletişim ve anlayış ve muayene  olmadan sadece görüntüleme ve tetkikler ile tedaviyi sağlamak deneme yanılmalara yol açmaktadır. Bunun sonuçları hem ekonomik hem de sağlık açısından ağır olmaktadır.  Sadece MR görüntülerinden yola çıkarak  tedaviler düzenlenmekte, bir nevi filmler ve tetkikler tedavi edilmektedir. Oysa ki tam bir muayene çok önemlidir. Hem zamanınızı hem de paranızı korur. (Her hastanın muayenesi de benzersizdir çünkü hiçbir insan tam olarak diğerine benzemez.) Hasta ile sohbetin arttığı oranda  da durum hakkında doktorun kavrayışı da artacaktır.  

Modern Tıbbın devasa iletişim ve hastaya birey olarak bakabilme sorununa halen cevaplar aranmaktadır. Her bir hastalık için ayrı ayrı özelleşmiş doktorlar genel tababetten uzak kalınca hasta değil hastalık tedavileri yaygınlaşmış ve sonuçlar kötüleşmeye başlamıştır. Bunun dengesi çok önemlidir. Sürekli artmakta olan bilginin tek bir insan tarafından taki bi mümkün değildir, diğer taraftan bir kas iskelet sistemi hastalığını sadece nörolog, sadece ortopedist  ya da fizik tedavi vs bilgisi ile tedavi etmek de problemlidir.

Biz doktorların bir hastaya uyguladığımız ya da önerdiğimiz tedavide amaç, sorun yaşamadan o hastanın iyileşmesidir.  Dolayısı ile hastalıkların tanınması ve tedavisinde daha önce ki insanların aynı durumu tedavi ettiklerinde aldığı sonuçları bilmeyi isteriz. Her insan birbirine tıpatıp benzeyen bir makine olmadığından da bu tedavilerin nasıl sonuçlandığını değişik hasta gruplarında anlamak isteriz. Bunun tek bir yolu vardır : istatistik. Farklı hasta gruplarında daha önce yapılmış tedavi tecrübelerinin kayıtları bu yüzden önemlidir. Modern tıp bize bu kayıtları sunmaktadır ve yapılmış yayınların kalitesinin ne olduğunu ise istatistikçiler ile birlikte dünyanın her yöresinden doktorlar gözlemlemektedir. Bir makalenin, yayının iyi olup olmadığını bu makale ile ilgili görüşlerin sayısı belirler. Aynı konunun detayları üzerine yapılmış yorumlar atıflar ile belirlenir ve bu atıflar ile biz de uyguladığımız ya da uygulayacağımız tedavilerin sonuçlarını kontrol edip geliştiririz. Bazı konular çok iyi bilinmektedir, bazı konularda ise tartışma vardır. İnsanoğlu tartışmalar ile ilerlediği için de bu iyidir. Bizler de kliniğimizde bu amaçla biraraya geldik, sağlık konusunda dile getirilen her şeye kulaklarımız açık kendimiz için nasıl bir tedavi seçebiliyorsak aynısını hastalarımıza bildirmek ve sunmak amacımız oldu. Giderek artan tedavi, teşhis kaosundan kendimizi arındırabilmek için hastalarımıza ne kadar gerekirse o kadar vakit temin edip sorunları anlayıp not edip danışıp tedavilerimizi yapıyoruz. Her tedavinin iyi ve kötü yanları olduğunu gizlemeden verebileceğimiz en iyi tedaviyi ortaya koyuyoruz. Böylece her hastamız ile de benzersiz bir deneyimimiz oluyor.

 

 

Email Telefon İletişim Formu Harita