Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
NurHasta Danışmanı
Whatsapp Hattımız

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omurilik için koruyucu bir yastık işlevi gören, beyin ile omuriliğin içindeki ve etrafındaki boşlukları dolduran berrak, renksiz bir sıvıdır. Ortalama miktarı 150 ml civarındadır. Ancak günde yaklaşık 500 ml kadar üretilir, fazlası emilir.  Çoğunlukla emilimin bozulması sonucu miktarının artmasına hidrosefali adı verilir. Normal basınçlı hidrosefali  (NBH) ise, beyin omurilik sıvısı basıncının zaman zaman arttığı ancak çoğunlukla normal aralıklarda kaldığı, erişkin yaşlarda görülen ve yürü¬me bozukluğu, unutkanlık ile idrar kaçırmadan oluşan karakteristik yakınma üçlüsüne sahip bir hastalıktır.

Travma, menenjit, beyin damar tıkanıklıkları gibi bilinen bir hastalık sonrası gelişen tipine sekonder NBH, belirgin bir sebep bulunamayan tipine ise idiyopatik NBH adı verilir. Sekonder NBH her yaşta görülebilirse de, idiyopatik NBH’a daha sık 50–70 yaşları arasında rastlanmaktadır.

Normal Basınçlı Hidrosefalinin en sık ve erken görülen belirtisi, yürüme bozukluğudur. Bu belirtiye herhangi bir kuvvet kaybı veya duyu bozukluğu eşlik etmez.  Hastalar, genellikle dengesiz¬likten, özellikle merdiven çıkma ya da inmede zorluktan yakınırlar. Kısa ve küçük adımlarla, sendeleyerek yürürler, sıklıkla düşerler ve yürüme sırasında sık sık durmak zorunda kalırlar. Dönüşlerde ve yürümeye başlamada zorla¬nırlar. Yürüme zorluğu nedeniyle, sıklıkla yardı¬ma gerek duyarlar ve yaşam kaliteleri bozulur.

Unutkanlıkta daha çok yakın bellek etkilenir. Günlük yaşamsal işlerde zorlanma başlar. Yaşlanmanın doğal süreci içinde kabul edildiğinden fark edilemeyebilir.

Hafif vakalarda sık idrara gitme şeklinde idrar alışkanlığında değişiklik olabildiği gibi ileri düzeyde hastalar idrarını kaçırabilir. 

Tanı hastalık öyküsü, fizik bulgular, görüntüleme yöntemleriyle desteklenerek konur.
Klinik bulgular ışığında, hastalığın tanısı için en çok kullanılan görüntüleme yöntemleri bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ve manyetik rezonans beyin görüntülemesidir (MRG).

    
Resim 1: MR görüntüsü                     Resim 2: BT görüntüsü

NBH’nin tedavisi cerrahi olarak BOS miktarının azaltılmasıdır.  
Hastaya ameliyat gerekip gerek¬mediği kararı vermek için BOS basıncının düşü-rülmesinden sonra yürüyüşün düzelip düzelme¬diği kontrol edilir. Bu amaçla lomber ponksiyon işlemi yapılır. Bu işlemde hastanın bel bölgesinden yaklaşık 30 ml kadar BOS boşaltılır. Birkaç dakika oturtulduktan sonra hastanın yürüyüşü değerlendirilir. Yürümede belirgin düzelme olması halinde ameliyat kararı alınır. 
        
   Resim 3: Lomber ponksiyon
 
 Ameliyatta şant adı verilen temel olarak silikon bir tüpten oluşan sistemler kullanılır. Beyin ve omurilik içindeki fazla BOS bu tüp yardımı ile cilt altından karın boşluğuna aktarılır ve buradan emilir.  
   
 
    Resim 4: Lumboperitoneal şant uygulanması
 

 

Email Telefon İletişim Formu Harita